Vitaminai ir maisto papildai Medicinos technika Kosmetika, kvepalai Higiena Ortopedija Mamai ir vaikui Lytinei sveikatai Slauga ir negalia Pirmoji pagalba
Užsiprenumeruokite naujienas

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Žvejų vaistinė“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje "FarmaPlius.lt".
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus ir jų reikalavimus, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.3. Pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje "FarmaPlius.lt" turi teisę:
 • visi pilnamečiai fiziniai asmenys, jei jų veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka;
 • nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys ir jų įgalioti atstovai.
1.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Prkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektrononėje parduotuvėje "FarmaPlius.lt"

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs prekes ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, pažymi varnele „Sutinku“ ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma "FarmaPlius.lt" elektroninėje parduotuvėje.
 
3. Pirkėjo teisės
3.1.
 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje „FarmaPlius.lt“, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (kontaktuose nurodytu elektroniniu paštu, nurodant norimą gražinti prekę ir užsakymo numerį) per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.
3.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutartie, kai sutartis sudaryta dėl:
 • vaistinių preparatų;
 • maisto papildų;
 • kosmetikos, parfumerijos, higienos prekių;
 • medicinos prekių;
 • matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos aparatų ir prietaisų;
 • apatinių drabužių;
 • liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai;
 • knygų, laikraščių ir žurnalų, kitų periodinių ir neperiodinių leidinių;
 • pramogų ir dovanų kuponų.
3.4.Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta,  jos išvaizda iš esmės nepasikeitė ir ji nebuvo naudojama.
 
4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Pirkėjas, naudomasis „FarmaPlius.lt“ elektronine parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. 
 
5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve „FarmaPlius.lt“ arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.3.Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.4. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą „Gryni pinigai“, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Nepavykus susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
 
6. Pardavėjo pareigos
6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
 
7. Prekių pristatymas
7.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). 
7.2.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.3.Prekės pristatomos Pirkėjo užsakymo duomenyse nurodytu adresu.
7.4.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.6. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra tinkamos būklės ir komplektacijos.
7.7.Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui terminais, nurodytais prekių aprašymuose .
7.8. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, kuris priklauso nuo užsakymo vertės ir pristatymo vietos. Prekių pristatymo mokestis yra nurodytas „FarmaPlius.lt“ elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymas“ ir galioja prekių užsakymo pateikimo momentu.
7.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 
8. Prekių grąžinmas
8.1.Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 738 patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ numatyta tvarka ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kokybiškos prekės, išvardintos „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 17 punkte, nekeičiamos ir negrąžinamos.
8.2.Pasinaudoti Taisyklių punkte 8.1 numatyta teise Pirkėjas gali  per 14 dienų nuo prekių pristatymo, apie tai raštu pranešdamas pardavėjui. Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą (jį galima atsispausdinti iš tinklalapio) ir pateikti jį kartu su grąžinama preke.
8.3.Grąžinamos prekės privalo būti originalioje pakuotėje ir pilnai sukomplektuotos (būtinai pateikiant prekių įsigyjimo dokumenta). Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.
8.4.Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui.
8.5.Prekės nebus priimtos atgal, jeigu buvo naudojamos, sugadintos ar prarado prekinę išvaizdą.
8.6.Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.7.Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis adresu UAB „Žvejų vaistinė“, Naikupės g. 14, LT- 93189 Klaipėda. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
 
9. Atsiskaitymas už prekes.
9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje „FarmaPlius.lt“ ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
9.2. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
 • grynais pinigais prekių pristatymo metu;
 • įprastu bankiniu pavedimu pagal išansktinę sąskaitą;
 • elektronine bankininkyste (naudojantis atsiskaitimų sistemą PaySera.lt);
 • naudojantis PayPal kreditinių kortelių aptarnavimo sistema.
Detalesnę informaciją apie atsiskaitymo būdus Pirkėjas gali rasti FarmaPlius.lt elektroninės parduotuvės puslapyje „Apmokėjimas“
 
10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve „FarmaPlius.lt“.
10.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.
10.4.Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
10.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
 
11. Informacijos siuntimas
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
 
12. Prekių kokybės garantija
Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone.
Prekes garantiniam aptarnavimui Pirkėjas privalo pristatyti į garantiniuose dokumentuose arba Pardavėjo nurodytus garantinio aptarnavimo punktus.
 
13. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
2011 - 2024 © www.farmaplius.lt Visos teisės saugomos įstatymo.
E-sprendimas: HexaCommerce